Získajte informácie, ako sa uchádzať o pozície v reštaurácii McDonald’s.

Pri zvažovaní žiadosti o miesta v spoločnosti McDonald’s je dôležité pochopiť celý proces prijímania žiadostí. Tento článok vás naviguje, rozoberá každý krok, aby ste mali jasno a sebavedomie.

Nájdete tu všetky základy, od splnenia podmienok oprávnenosti až po absolvovanie pohovoru. Pochopenie tohto procesu je kľúčové pre to, aby sa vaša žiadosť zmenila na úspešnú pracovnú príležitosť.

ADVERTISEMENT

Pochopte výber pracovných pozícií v McDonald’s

McDonald’s ponúka rôzne kariérne cesty, od vstupnej úrovne po riadenie. Táto príručka zjednodušuje pochopenie týchto rolí, pričom sa zameriava na pracovné príležitosti na čiastočný a plný úväzok.

Pozície a Role 

Skôr než sa začneme zaoberať špecifikami, je dôležité pochopiť rozmanitosť rolí v spoločnosti McDonald’s. Tieto sa pohybujú od členov posádky na prednej čiare až po podporný personál pracujúci mimo očí verejnosti.

 • Člen posádky: Služby na prednej linke, prijímanie objednávok a interakcia s zákazníkmi.
 • Manažér zmeny: Dohliada na denný chod prevádzky a spravuje grafiky zamestnancov.
 • Údržba: Zabezpečuje údržbu reštaurácie a funkčnosť vybavenia.
 • Personál kuchyne: Pripravuje jedlá a dbá na kvalitu.
 • Operačný pracovník pri výdychovom okienku: Riadi objednávky cez výdychové okienko, zabezpečuje efektívnosť procesu.

Plný úväzok vs čiastočný úväzok

Porozumejte rozdielom medzi čiastočným a plným úväzkom. Plné pracovné pozície zvyčajne ponúkajú viac hodín a výhody, sú ideálne pre dlhodobú kariéru.

ADVERTISEMENT

Čiastočné pracovné pozície poskytujú flexibilitu, sú ideálne na vyvažovanie ďalších záväzkov. Obe ponúkajú možnosti rastu, školenia a šancu byť súčasťou globálnej značky.

Kritéria oprávnenosti 

Naplnenie pozícií v reštauráciách McDonald’s vyžaduje splnenie špecifických kritérií. Táto časť uvádza základné požiadavky na oprávnenosť a zručnosti pre budúcich zamestnancov.

Vek a vzdelanie

Väčšina pozícií vyžaduje minimálny vek 16 rokov, pričom vyššie funkcie vyžadujú viac skúseností alebo vzdelania. Stredná škola je často postačujúca pre vstupné pozície, zatiaľ čo manažérske pozície môžu vyžadovať dodatočné kvalifikácie.

ADVERTISEMENT

Poskytuje sa neustále vzdelávanie, aby sa zabezpečil rozvoj zručností a rast kariéry.

Zručnosti a Certifikácie 

Niektoré pozície v McDonald’s vyžadujú konkrétne zručnosti alebo certifikácie. Tu je stručný prehľad:

 • Zručnosti v Zákazníckom Servise: Nevyhnutné pre všetky pozície s priamym kontaktom s klientmi.
 • Certifikát Bezpečnosti Potravín: Požadovaný pre personál v kuchyni, zabezpečuje dodržiavanie hygienických noriem.
 • Vedúce Zručnosti: Kľúčové pre manažérske pozície, efektívne vedenie tímov.
 • Technické Zručnosti: Prospešné pre údržbové pozície zaoberajúce sa opravami zariadení.

Proces prijímania žiadostí

Navigácia v procese prijímania žiadostí o prácu v McDonald’s je jednoduchá. Táto sekcia vás sprevádza pri hľadaní ponúk a efektívnom odosielaní vášho žiadosti.

Vyhľadávanie pracovných ponúk

Pracovné príležitosti v spoločnosti McDonald’s sú ľahko dostupné. Sú uvedené online na webovej stránke McDonald’s kariér a ďalších portáloch s pracovnými miestami. Voľné pozície môžete nájsť aj v obchode, často zavesené na nástenke. 

Online zoznamy poskytujú podrobné informácie o role, lokalite a požiadavkách. Oznámenia v obchode môžu byť vhodnejšie pre miestne, okamžité ponuky. Bez ohľadu na to, ktorú metódu si vyberiete, uistite sa, že rozumiete konkrétnostiam práce pred zaslaním žiadosti.

Postup pri online prihlásení 

Skôr než začnete s online prihlásením, je esenciálne vedieť, čo môžete očakávať. Tu je jednoduchý sprievodca:

 • Navštívte oficiálnu webovú stránku s kariérou: Nájdite sekciu ‘Kariéra’.
 • Vyhľadajte pracovné pozície: Filtrovať podľa lokality, typu práce a kategórie.
 • Vytvorte si účet: Je potrebný na sledovanie prihlášky a aktualizácie.
 • Vyplňte prihlášku: Poskytnite osobné údaje, vzdelanie a pracovnú históriu.
 • Odošlite svoj životopis: Pripojte aktuálny životopis zdôrazňujúci relevantné skúsenosti.
 • Skontrolujte a odošlite: Dvojnásobne skontrolujte presnosť pred odoslaním.

Tipy k prihláseniu

Úspešná prihláška vyniká. Majte na pamäti tieto body:

 • Prispôsobte svoj životopis: Zdôraznite relevantné skúsenosti a zručnosti.
 • Buďte úprimní: Poskytnite presné informácie o svojom pozadí.
 • Pozornosť k detailom: Uistite sa, že vo vašej prihláške nie sú chyby.
 • Vyjadrite svoj záujem: Ukážte nadšenie pre rolu a značku.
 • Dodržujte inštrukcie: Dodržiavajte všetky špecifické požiadavky na prihlášku.
 • Pripravte sa na následné kroky: Buďte pripravení na možné telefonáty na pohovor.

Priprava na pohovor 

Po odoslaní svojej prihlášky je čas pripraviť sa na pohovor. Táto časť sa zaoberá tým, čo očakávať a ako urobiť dobrý dojem.

Informácie o priebehu pracovného pohovoru

Pohovor v McDonald’s je zvyčajne priamym procesom. Očakávajte otázky týkajúce sa vašich skúseností, dostupnosti a prečo máte záujem pracovať s nimi.

Pohovor môže byť osobný alebo virtuálny, v závislosti na lokalite. Pohovorcovia hľadajú kandidátov, ktorí sú nadšení a spoľahliví.

Porozumenie hodnotám a kultúre spoločnosti vám môže poskytnúť výhodu. Je to tiež príležitosť položiť otázky a dozvedieť sa viac o role.

Interwievové otázky a odpovede

Dostatočná príprava zahŕňa predvídanie bežných otázok. Tu je sprievodca:

 • Prečo chcete pracovať v McDonald’s? Vyjadrite nadšenie pre obsluhu zákazníkov a povesť značky.
 • Popíšte svoju predchádzajúcu pracovnú skúsenosť. Zamerajte sa na skúsenosti relevantné pre pozíciu, na ktorú sa uchádzate.
 • Ako zvládate stresové situácie? Ukážte príklady udržiavania pokojného postoja a riešenia problémov.
 • Aká je vaša dostupnosť? Buďte úprimní ohľadom svojho časového plánu a flexibility.
 • Ako pracujete ako súčasť tímu? Podeľte sa o príklady tímovej práce a spolupráce.

Pravidlá oblečenia a prezentácie

Prvý dojem je dôležitý pri pohovoroch. Oblečte sa elegantne, smerujte k business casual štýlu pre väčšinu rolí. Uistite sa, že vaše oblečenie je čisté a upravené. Telo hovorí za vás; udržiavajte očný kontakt a dobrú postavu.

Buďte presní, príďte niekoľko minút skôr. Prineste si kópiu vášho životopisu a ďalšie požadované dokumenty. Usmejte sa a preukážte sebavedomie bez toho, aby ste pôsobili príliš sebavedomo. Tento prístup vyjadruje profesionalitu a pripravenosť na prácu.

Mzda a výhody

McDonald’s ponúka konkurenčné platy a širokú škálu výhod. Táto sekcia preskúma, čo môžete očakávať z hľadiska odmeny a benefitov.

Platové rozpätia

Výška platu v spoločnosti McDonald’s sa líši podľa pozície a skúseností. Tu je rozdelenie:

 • Člen tímu: Približne $9 – $12 za hodinu.
 • Manažér zmeny: Asi $11 – $15 za hodinu.
 • Asistent manažéra: Typicky $14 – $20 za hodinu.
 • Manažér obchodu: Všeobecne $40,000 – $60,000 ročne.

Prehľad výhod

McDonald’s poskytuje balík výhod, ktorý podporuje svojich zamestnancov. Pre plne zamestnaných je k dispozícii zdravotné poistenie, ktoré pokrýva lekársku starostlivosť, stomatológiu a očné vyšetrenia.

Zamestnanci tiež využívajú zľavu na stravovanie a dostávajú bezplatné uniformy. Pre dlhodobú finančnú stabilitu je k dispozícii 401(k) plán s príspevkom od spoločnosti. Platené voľno sa nazbiera na základe doby služby a odpracovaných hodín.

Je dostupná pomoc pri vzdelávaní v podobe náhrady školného alebo možností na štipendiá. Nakoniec, flexibilný harmonogram zohľadňuje rôzne potreby a záväzky životného štýlu.

Možnosti Kariérneho Rastu 

V spoločnosti McDonald’s je dostatok miesta pre rast a rozvoj. Táto časť detailne popisuje, ako zamestnanci môžu stúpať po kariérnom rebríčku.

Cesty k rastu 

Môžete postupovať na pozície nadriadeného a manažérske pozície, začínajúc ako člen tímu. Postupy často prichádzajú zvnútra, podporujúc oddaných zamestnancov. 

Manažéri môžu postupovať na vyššie vedúce pozície, dokonca aj podnikové roly. Príbehy o úspechu začínajúce ako člen tímu a postupujúce na vysoké pozície sú bežné. 

Tento rastový trajekt podporuje kultúra, ktorá hodnotí tvrdo pracujúci a záväzok. S rôznorodými rolami po celej spoločnosti nie sú kariérne cesty obmedzené len na prevádzku reštaurácie.

Školenie a rozvoj

McDonald’s investuje do školenia a rozvoja zamestnancov. Spoločnosť ponúka komplexné školiace programy pre všetky úrovne, od vstupnej úrovne po manažment.

To zahŕňa praktické operačné školenie a moduly e-learningu. Sú k dispozícii aj programy na rozvoj vedenia pre tých, ktorí túžia po manažérskych funkciách. Krížové funkčné školenie poskytuje výhľad na rôzne aspekty podnikania.

Zamestnancov sa podporuje v rozvoji zručností, ktoré sú v súlade s ich kariérnymi cieľmi. Pravidelná spätná väzba a hodnotenie výkonu smerujú neustálemu rozvoju.

Čítajte v inom jazyku