Okul Aile İş Birliği Nasıl Sağlanır?

featured
Share

Share This Post

or copy the link

Okul Aile İş Birliği Nasıl Sağlanır?

Okul aile iş birliği nasıl olmalıdır? Okul aile işbirliğinin önemi nedir? Okul ve aile arasındaki ilişkiler neden önemlidir?

Olumlu veya olumsuz inançlar, tutum ve davranışlar, öğrencilerin eğitimi üzerinde önemli ölçüde etkilidir. Öte yandan bütün bunlar, ev, okul ve toplum arasındaki ilişki üzerinde de ciddi bir etkiye sahiptir.

Hepimiz çocuklarımızın eğitimiyle ilgili güzellikler görmek, onların başarısıyla sevinmek ve gururlanmak isteriz. Okullarda öğretim gördükleri kadar eğitim de almalarını arzu ederiz. Çünkü eğitim, birçok yerde öğretimden önceliklidir. Öğretimin telafisi, eğitimden çok daha kolaydır. İşte bu noktada okul aile iş birliği, çocuğun geleceğe hazırlanması konusunda oldukça önemlidir.

Okul aile iş birliğinin önemi, aşağıda sıralayacağımız bilgiler ışığında çok daha iyi anlaşılacaktır.

 

Okul Aile İşbirliği

Öncelikle okul ve aile arasındaki ilişkiler, öğrencinin ilerlemesine ve başarısına odaklanmalıdır. Okul aile iş birliği ve öğretmenlerle aile arasındaki koordinasyon, öğrenciler için öğrenme fırsatlarını değerlendirmeye, eğitim düzeylerindeki iyileşmeye ve okul başarısını arttırmaya yönelik olmalıdır. Bu nedenle okul ve aile arasındaki ilişkiler, bu temel üzerine kurulmalıdır.

Aileler, çocuklarının eğitim alanındaki hedeflerine ulaşmalarında okula destek olmalıdır. Okul aile iş birliğinin sağlam temellere dayandırılması, çocukların optimal düzeyde, akademik, sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini desteklemek için gereklidir.

 

Hem okul içinde hem de okul dışında (özellikle evde) geçirilen zaman dilimleri, öğrencilerin okul performansını önemli ölçüde etkiler. Okulda alınan kararlar aileyi, ailede alınan kararlar da okulu etkiler. Bu durum, okul aile işbirliğinin önemini göstermektedir.

Okul ve aile arasında, çocuğun davranışları hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmak değerlidir. Bu,  çocuğun evde ve okulda göstermiş olduğu davranışlar hakkında, ailenin de okulun da bilgi sahibi olmasını sağlar ve baş edilmesi gereken bir sorunun çözümünü kolaylaştırmayı beraberinde getirir. Birçok çocuk okulda ve evde farklı davranır. Bu nedenle eğitimcilerin/öğretmenlerin çocuğun aile içindeki davranışlarını bilmesi, ona gösterecekleri yaklaşım konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bu durum tam tersi için de geçerlidir.

Okul aile iş birliği, öğrencinin öğrenmesi ve okul başarısı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Okul aile iş birliğinin çocuğun başarısı üzerindeki etkisi, ev veya okulun birbirlerinden bağımsız olarak yaptığı katkıdan çok daha fazladır. Ayrıca çocuklar eşitliğe (birbirini dinleme, saygı duyma ve birbirlerinden öğrenme isteği) ve denkliğe (çocukların olumlu sonuçları geliştirmek için bilgiyi kullanabilme kabiliyeti, özel becerilerinin ve fikirlerinin harmanlanması) inanmalarını sağlar.

 

Aileler çocuğun eğitimi konusunda alınacak kararlarda aktif bir rol almalıdır. Birçok eğitimci, ebeveynlerle birlikte karar vermenin önemini vurgulamaktadır. Çocukla ilgili herhangi bir konuda velilerle görüşmeden önce karar almaktan kaçınırlar. Eğitimciler, ebeveynlerin bu konuda aktif olmalarının önemini bilmeli ve çocukla ilgili gerekli görülen konularda ailelerden bilgi istemelidir. Bilhassa okul başarısı üzerinde çocuğun endişe verici bir durumu varsa, muhakkak aileyle görüşülmeli, sorunun çözümü için okul ve aile iş birliği yapmalıdır.

Okul Aile İş Birliğinin Önemi

Okul ve aile arasında işbirliği yapılması, sorunların karşılıklı olarak ve birbirini suçlamadan çözülmesini sağlar. Öğrenciler okulda zorluklarla karşılaştığında, okul personeli ve veliler iki yönlü iletişimin gerekli olduğunu daha iyi anlarlar. Aileler ve okul personeli, çocukların davranışlarını kendi ortamlarında gördüklerini fark ederler ve bu nedenle her iki taraf da sorunun çözümü noktasında birbirlerini suçlamaktan ve gereksiz yargılarda bulunmaktan kaçınır. Ortaya çıkan sorunlarda suç sadece aileye veya sadece okula atfedilmez.

Problemleri çözme, olumlu ve hoşgörüye dayalı bir yaklaşım göstermekle mümkündür. Aileler ve okul personeli, sorunun kendisine değil de çözümüne odaklandığında, yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması çok daha kolay ve hızlı gerçekleşir. Eğitimciler, çocuklarıyla ilgili kaygı yaşayan ailenin kaygısını gidermekle yükümlüdür. Yaşanabilecek sorunların çözümü, okulu da aşıyorsa bu konuda ailenin bilgilendirilmesi gerekir. İşbirliğine dayalı problem çözme çabaları, okul ve ailelerin birlikte hareket ederek neler başarabilecekleri konusunda iyimserliklerini artırmalarına ve olumlu bakış açılarına sahip olmalarına yardımcı olur.

Tanış olmayan, birbirleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan insanların birbirini suçlaması kolaydır. Birbirlerini tanıdıklarındaysa, sorunların ortadan kaldırılması çok daha mümkündür.

 

Okul aile iş birliği zamanla geliştirilir ve sürdürülür. Okul ve aile arasındaki iletişim devam edegelen bir süreçtir. Okul aile iş birliği, çocuğun eğitim hayatı boyunca yaşanılabilecek olumlu veya olumsuz her türlü duruma karşı birlikte hareket etmek konusunda çok büyük bir önem taşır. Okul aile iş birliğinin önemi yeterince kavrandığında, çocuğun gerek okul ve aile hayatında, gerekse toplumsal hayatta başarıya ulaşması çok daha kolay olacaktır. Mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek, hem ailelerin hem de eğitim kurumlarının en büyük görevleri arasındadır.

0
mutlu
Happy
3
_zg_n
Sad
0
sinirli
Annoyed
0
_a_rm_
Surprised
0
vir_sl_
Infected
Okul Aile İş Birliği Nasıl Sağlanır?
Login

To enjoy E-Okur privileges, log in or create an account now, and it's completely free!