Grupla Psikolojik Danışma Nedir?

featured
Share

Share This Post

or copy the link

Grupla Psikolojik Danışma Nedir?

Genel olarak bilinmese de rehberlik hizmetlerinin başlangıcı grupla psikolojik danışma ile başlamıştır. İlk zamanlarda öncelikli olarak mesleki kuruluşlar kurulmadan önce, İlk mesleki bürolar kurulmadan önce George Merril ve Jesse Davis ikilisi öğrencileri için mesleki ve iş hayatına dair bilgiler vermiştir.  Bu süreç sonrasında genellikle meslek ve tercihle ilgili süreçlere önem verilmiştir.

Grupla psikolojik danışma ruh hastalıkları tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Kişiler arası ilişkilerin gelişmesinde, bireyin bir gruba dahil olduğunda gösterdiği davranışları incelemede, bireyin davranışsal amaçlarını gerçekleştirmesini sağlamada grupla psikolojik danışma önemli bir yere sahiptir. Bireysel danışmaya göre de büyük farklılıklar yoktur.

Bireysel psikolojik danışmada ki önemli görülen bütün ilkeler grupla psikolojik danışma içinde geçerlidir. Günümüzde grupla psikolojik danışma ve rehberlik, yani grup çalışmaları daha etkili görülmüş ve daha çok tercih edilmeye başlamıştır.

grupla psikolojik danışma

Grupla psikolojik danışmanın genel amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi ve kendini anlayabilmesi ve potansiyelini fark etmesini sağlaması.
  • Bireyin kendini gerçekçi bir biçimde değerlendirebilmesi.
  • Bireye sosyal alanda olan problemleri çözme konusunda nasıl yapacakları konusunda farkındalık kazandırma.
  • Bireyin bulunduğu grup içerisinde ki üyelerin fikirlerine açık olabilmesine ve empati duygusunu geliştirmesini sağlayabilme.
  • Bireyin sorunlar karşısında daha yaratıcı fikirler üretmesini sağlama.
  • Bireyin çekingenlik, motivasyon gibi problemlerini gidermek.

 

Grubun Oluşturulması

Kişisel ve kişiler arası ilişkiler sorun yaşadığını düşünen, kendini geliştirmek isteye, benzer sorunlar yaşamış olan gönüllü bireyler grup danışmanlığından faydalanabilir. Grubun yapısına göre değişkenlik gösterse de grupla psikolojik danışma genel olarak 5-10 üyeden oluşur. Grup üyeleri uzman tarafından seçilirken üyelerin birbirini tanımıyor olmasına (akraba, arkadaş) özen göstermelidir. Bunun gibi faktörler göz önünde bulundurularak ön görüşme yapılır. Grupla psikolojik danışma başlamadan önce grup üyeleri ve lider tarafından grup kuralları belirlenir.

Üyelerin içerisinde oluşan güven sorunlarının azalması için gizliliğe önem verilir.  Grup içerisinde oluşacak olan açık veya kapalı olması ayarlanır ve üyelerin daha sonradan girip girmeyeceği belirlenir. Danışma için ortak gün belirlenerek grupla psikolojik danışmaya başlanır. Genel olarak oturumlar 1-1.5 saat sürer. Danışmanlık süresi yaşanan soruna bağlı olarak genelde 7 veya 8 hafta sürer.

grupla psikolojik danışma

Liderin Rolü

Grupla psikolojik danışma da üyelerin(danışan) liderden(danışman) beklentileri vardır. Öncelikle liderin grupla psikolojik danışma yapabilmesi için uzmanlık almış olması ve farklı gruplara katılmış olması gerekmektedir.

Bunların dışında liderin grubun yapısını dinamik tutması gerekir. Kültüre uygun davranması gerekir. Kültür ile alakalı üyelere gerekirse bilgi vermesi gerekir. Üyelerin her birine eşit derecede ilgi göstermesi ve her birine aynı süreyi vermesi gerekir. Üyelere geribildirim verilmesi gerekir. Üyelerin kendilerini yalnız hissetmemesi ve kendilerini gruptan soyutlamaması gerekir burada da liderin rolü oldukça önemlidir. Üyeleri yargılamadan, söylediklerini dikkatle dinleyerek gruba karşı kendilerini kapatmalarını engellemelidir.

Üyelerin temasa geçmelerini sağlayacak, onları harekete geçirecek şekilde cesaretlendirmelidir. Süreç içerisinde eşitliği vurgulaması, üyelerin kendini rahat bir biçimde ifade ettiğini görene kadar buna devam etmesi gerekir. Grupta klikleşmelerin önüne geçmesi gerekir. Klikleşme ise grup içerisindeki birkaç üyenin daha yakın iletişim kurması ve diğer üyelerden daha baskın konuma gelmeleridir.

Grupla Psikolojik Danışmanın Avantajları

Kişinin kendini geliştirmesine hem bireysel danışmanlık hem de grup danışmanlığı katkı sağlar. Bireysel danışmanlıktan farklı olarak üye sadece danışmandan(lider) değil grup üyelerinden de geri bildirim alır. Üyeler benzer sorun yaşayan diğer üyelerden de görüş aldığı için sorunlara farklı çözüm yolları geliştirir. Sorunun sadece kendisinde olmadığını gördükten sonra kişide özgüvenin gelişmesini sağlar. Bir gruba katılmakta zorlanan, çekingen ve içe kapanık bireylerin kendilerini daha rahat hissetmesini ve bir gruba dahil olurken adaptasyon sürecini hızlandırmasını sağlar. Bireysel danışmanlığa göre daha ekonomik olması da avantajlardan biridir.

grupla psikolojik danışma

Grupla Psikolojik Danışmanın Dezavantajları

Bir grubu kontrol etmek kolay gibi görünse de bazı dezavantajları vardır. Gizlilik bunların başında gelen sorunlardan biridir. Kaygı, korku, sosyopati ve psikopati gibi ağır vakalara çözüm bulmak daha zor olduğundan bu konularda çalışmak bir dezavantaj oluşturur. Grup üyelerinin her biri eşit olmayabilir, bazı üyelerin pasif olması da işleri zorlaştırır. Üyeler için ayrılan süre yeterli olmayabilir bazı üyeler daha fazla zaman isteyebilir bu gibi durumlar görüş ayrılıklarına sebep olur.

 

 

 

 

0
mutlu
Happy
0
_zg_n
Sad
0
sinirli
Annoyed
0
_a_rm_
Surprised
0
vir_sl_
Infected
Grupla Psikolojik Danışma Nedir?
Login

To enjoy E-Okur privileges, log in or create an account now, and it's completely free!